Navyman

Mina marina minnen och nutida upplevelser med Flottans Män. Samt en del andra sjörövarhistorier.

Ubåtsjakt

Kategori: JAGARE

Tiden är någon gång under slutet på 1960-talet fram till mitten på 1970-talet.
Fregatten F12 HMS Sundsvall till sjöss och genomför ubåtsjaktövning
tillsammans med Hkp4 Y61. En dåtida rekryteringsbild? Ubåtarnas
övermän som skydd för Sverige?
 
 
Ja såna här dagar mins man många när det jagades ubåtar
 både med fartyg och helikopter. Idag fins varken jagarna eller Helikoptrara kvar.
 
Bilden Lånad av Flottan på FB
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: