Navyman

Mina marina minnen och nutida upplevelser med Flottans Män. Samt en del andra sjörövarhistorier.

HMS TRE KRONOR

Kategori: Svenska Marina fartyg

Året är 1957. Kryssaren HMS Tre Kronor är på väg att förtöja i Sundsvall för ett
kortare örlogsbesök. Hon tillsammans med sin syster HMS Göta Lejon kandiderar
till titeln svenska flottans mest respektingivande och vackraste fartyg.
 
Jag tycker att 15cm kanonerna på backen ser ut som små 20mm.
Jag hade gärna sett ett torn till ovanför för att fylla ut det stora tomma
förskeppet.
 
 
 
Bilden lånad av Flottan

Gustav V

Kategori: Svenska Marina fartyg

SVERIGE SKEPPEN

Kategori: FLOTTANS MÄN

Imorgon åker jag till stockholm för att deltaga i Flottans Män
konferans där jag skall bl, a informera om bloggar, facebook
och andra media som kan användas för spridning av information
om just Flottans Män.
 
Skall även deltaga i seminarium som belyser insamlandet och byggandet
av bl,a pansarbåten Sverige. För att hedra detta minne kan jag här belysa
två trevliga böcker.
 
Boken Klart Skepp belyser just insamlandet, byggandet, projekten,
kostnader mm runt SVERIGESKEPPEN och det lilla jag skummat
igenom verkar jätteintressant.
 
 
 
Den andra boken heter ÖRLOGSVAKT och berättar om kustflottans fartyg under
slutskedet av andra världskriget och har många trevliga bilder.
Tyvärr ingen bildinfo under bilderna vilket hade varit intressant.
 
 
 
Avslutningsvis en pampig bild som passar mig som gammal artillerist som hand
i handsken. Svårt artilleri på svenska fartyg är ståpäls.
 
 
 Ett Tack Till Sven S för dom fina böckerna.
 
 

HMS Uppland

Kategori: Allmänt

Året är 1948. Vi läser novembermånad och jagaren J17 HMS Uppland
genomför provturer på västkusten efter ombyggnad av brygghuset.
ManO ser ut att ha det lite kallt.
 
Notera LV pjäsen i förliga brunnen, att sitta där under hög sjö kan inte vara
kul. Många fartyg som hade dessa arangemang tag bort dom efter ett tag
just pga detta problem.
 
 
 
Bilden lånad av Flottan