Navyman

Mina marina minnen och nutida upplevelser med Flottans Män. Samt en del andra sjörövarhistorier.

Halland & Småland Artilleri

Kategori: HMS HALLAND

Jagarna Halland och Smålands huvudartilleri var 12cm pjäser från BOFORS
model 12-50.
Helautomatiska kanoner med magasin och hissar som följde pjäsens
rörelser. Magasinet indelat så att man kunde ha två olika typer av amunition
ex sjömåls och luftvärns ammo.
Genom att växla magazin med några hangrepp så kunde man växla mål.
 
Salvtakt låg på max 38 skott i minuten vilket är kanon för att prata artillerispråk.
 
Enhetspatronerna dvs hylsa och granat satt ihop i en enhet och väger ca 45 kilo,
dessa kom vertikalt upp med hissarna och en fjäderbelastad pendel slungade upp
patronen i horisontelt läge och från denna vagga ansattes patronen in i loppet.
Efter den Elektriska avfyrning gjort sitt kastades hylsan rakt ut bakåt.
 


Ett torn på backen och ett på akterdäck båda dubbel torn och när vi skjöt luftvärn
med Zonrörs ammo var det noga att ladda med ammo som sände på olika frekvenser
annars hade kulorna löst ut på varandra.
 
Zonrör är för den oinvigde en kula som sänder ut en signal och när denna träffar ett mål
så sprängs granaten så någon direkträff behövs inte.
Mycket bra effekt speciellt mot små mål typ robot och raket anfall en del andra nationer
väljer höghastighetsvapen med massor av kulor i luften.
 
jag kommer ihåg att vi vid minst 3 skjutningar sköt av vajerrn till det bogserade målet
så mer behövdes inte för att utlösa granaten.
 
En ynnesta att ha fått jobba med dessa kanoner.
 
NavyMan.

Helikopterlandning på HMS Småland.

Kategori: HMS SMÅLAND

Längst akteröver på Jagarna Halland och Småland fans det en liten helikopter
platta för små fläktar.

Här kommer en litens HKP för att hämta eller lämna någon.När vi sköt Med dom aktra tolvorna följde ibland färgen med från plattan.

Dom yttersta delarna fäldes ut innan landning.