Navyman

Mina marina minnen och nutida upplevelser med Flottans Män. Samt en del andra sjörövarhistorier.

Trinity

Kategori: FLOTTANS VAPEN

 

Den här lilla modellen fick jag. som tack för hjälpen med Boforsutställningen ombord
på HMS Carlskrona under långresan.
440 skott i minuten Skaaaak.
 
 

Malmö Museum Forts

Kategori: Allmänt

Dom här relingskanonerna av okänt ursprung
ligger bredvid en ilandfluten mina. På den sjöhistoriska delen av museet
som egentligen skulle kunna haft en hel våning bara om kockums.
 
 
 
 
 
 
 

Malmö Museum

Kategori: Allmänt

Idag tog jag familjen med mig till Malmö Musuem
och då bl,a tekniska museet. Många har väl skådat en
av våra tidiga U-Båtar U3. Härligt att se att vi har lite
örlogsfartyg kvar. Undrar varför inte Jagaren MALMÖ
ligger nedanför slottet.
 
 
Innaför dörren står en Flottans man i ubåten. Hans som jag bara hastigt hälsar på
berättar för vetgiriga om ubåten. För oss andra är det dags att utforska.
 
 
En av mina töser har problem att ta sig igenom.
 
 
Torpedetr från då och nu.