Navyman

Mina marina minnen och nutida upplevelser med Flottans Män. Samt en del andra sjörövarhistorier.

"Bananen"

Kategori: Allmänt

Undrar varför denna helikopter kallas "bananen" :-)
Fartyget under är HMS Tre kronor.
 
Nu drar jag snart iväg till Flottans Män rixårsmöte där jag skall besöka wesreplatte.
 
 

HMS SMÅLAND

Kategori: Allmänt

HMS småland är på väg att pasera en torpedbåt.
Jagarens första huvuduppgift var att bekämpa just Torpedbåtar.
Sedermera blev det U-båts bekämpning som blev huvudalternativet.
 
 

Robot 08

Kategori: Allmänt

Robot 08 fans både som landbaserad robot och sjöbaserad på jagarna Halland och
Småland,