Navyman

Mina marina minnen och nutida upplevelser med Flottans Män. Samt en del andra sjörövarhistorier.

HMS Småland

Kategori: JAGARE

Jag fick låna Vår förra ordförande I Flottans män Kristianstad Lennart Fredrikssons fotoalbum,
där jag scanade av några bilder. Lennart Låg på Halland/ Småland på 50-talet.
Här åker en sjöman över ,mellan jagarna i Vojting.
Ett icke riskfritt uppdrag.