Navyman

Mina marina minnen och nutida upplevelser med Flottans Män. Samt en del andra sjörövarhistorier.

Ubåtsjakt

Kategori: JAGARE

Tiden är någon gång under slutet på 1960-talet fram till mitten på 1970-talet.
Fregatten F12 HMS Sundsvall till sjöss och genomför ubåtsjaktövning
tillsammans med Hkp4 Y61. En dåtida rekryteringsbild? Ubåtarnas
övermän som skydd för Sverige?
 
 
Ja såna här dagar mins man många när det jagades ubåtar
 både med fartyg och helikopter. Idag fins varken jagarna eller Helikoptrara kvar.
 
Bilden Lånad av Flottan på FB
 

HMS Sverige

Kategori: Svenska Marina fartyg

Tiden är troligen 1946 eller 1947. Pansarskeppet HMS Sverige med ett systerfartyg
som syns i bakgrunden är på väg att förtöja i Köpenhamn. Sverige besöker Danmark.
1947 i december halades befälstecknet på Sverige för sista gången efter att ha varit
rustad i 7326 dygn under sin levnad och med en total gångtid på 13455 timmar på
framdrivningsmaskineriet. Hon utrangerades 1953 och höggs upp 1959. RIP Sverige
 
 
Inlägget lånat av Flottan på Facebook