Navyman

Mina marina minnen och nutida upplevelser med Flottans Män. Samt en del andra sjörövarhistorier.

HMS Sverige

Kategori: Svenska Marina fartyg

Tiden är troligen 1946 eller 1947. Pansarskeppet HMS Sverige med ett systerfartyg
som syns i bakgrunden är på väg att förtöja i Köpenhamn. Sverige besöker Danmark.
1947 i december halades befälstecknet på Sverige för sista gången efter att ha varit
rustad i 7326 dygn under sin levnad och med en total gångtid på 13455 timmar på
framdrivningsmaskineriet. Hon utrangerades 1953 och höggs upp 1959. RIP Sverige
 
 
Inlägget lånat av Flottan på Facebook

Kommentarer


Kommentera inlägget här: